Kontakt – Posao Na Dlanu

Poreski broj 079/220/08331

Poreski međunarodni broj ДЕ345392989

POLITIKA PRIVATNOSTI

Osoba odgovorna za zakon o zaštiti podataka, posebno za Opštu uredbu o zaštiti podataka EU (GDPR), je:

ja

Vaša prava kao nosioca podataka

U svakom trenutku možete ostvariti sledeća prava koristeći kontakt podatke našeg službenika za zaštitu podataka:

Informacije o vašim podacima koje čuvamo i njihovoj obradi (član 15. GDPR-a),

Ispravka netačnih ličnih podataka (član 16 GDPR),

Brisanje vaših podataka koje posedujemo (član 17. GDPR-a),

Ograničenje obrade podataka ako nam još nije dozvoljeno da izbrišemo vaše podatke zbog zakonskih obaveza (član 18 GDPR),

Prigovor na obradu vaših podataka od strane nas (čl. 21 GDPR) i

Prenosivost podataka, pod uslovom da ste dali saglasnost za obradu podataka ili ste zaključili ugovor sa nama (član 20. GDPR-a).

Ako ste nam dali svoju saglasnost, možete je opozvati u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost.

U svakom trenutku možete se obratiti nadzornom organu sa žalbom, npr. B. nadležnom nadzornom organu savezne države vašeg prebivališta ili organu nadležnom za nas kao nadležni organ.

Spisak nadzornih organa (za nejavnu oblast) sa adresama može se naći na: https://vvv.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Prikupljanje opštih informacija kada posetite našu veb stranicu

Vrsta i svrha obrade:

Ako pristupite našoj veb stranici, ili ako se ne registrujete ili na drugi način pružite informacije, opšte informacije se automatski snimaju. Ove informacije (datoteke evidencije servera) uključuju, na primer, tip veb pretraživača, operativni sistem koji se koristi, ime domena vašeg ISP-a, vašu IP adresu i slično.

Konkretno, oni se obrađuju u sledeće svrhe:

Obezbeđivanje veze bez problema sa veb sajtom,

Obezbeđivanje nesmetanog korišćenja naše veb stranice,

Procena bezbednosti i stabilnosti sistema takođe

da optimizujemo našu veb stranicu.

Ne koristimo vaše podatke da bismo donosili zaključke o vama lično. Ovu vrstu informacija možemo statistički procijeniti anonimno statistički kako bismo optimizirali našu veb stranicu i tehnologiju iza nje.

Pravni osnov i legitimni interes:

Obrada se odvija u skladu sa članom 6. stav 1. lit.f GDPR-a na osnovu našeg legitimnog interesa za poboljšanje stabilnosti i funkcionalnosti naše veb stranice.

Primalac:

Primaoci podataka mogu biti dobavljači tehničkih usluga koji deluju kao procesori za rad i održavanje naše veb stranice.

Transfer iz treće zemlje:

Prikupljeni podaci mogu se preneti u sledeće treće zemlje:

Da

Primenjuju se sledeće garancije zaštite podataka:

Standardne ugovorne klauzule

Period skladištenja:

Podaci će biti obrisani čim više ne budu potrebni za potrebe ankete. Za podatke koji se koriste za obezbeđenje veb lokacije, to je uglavnom slučaj kada se odgovarajuća sesija završi.

Ako se podaci čuvaju u datotekama evidencije, to je slučaj najkasnije nakon 14 dana. Čuvanje van ovoga je moguće. U ovom slučaju, IP adrese korisnika su anonimizovane tako da više ne mogu biti dodeljene klijentu koji poziva.

Obavezna ili obavezna odredba:

Dostavljanje gore navedenih ličnih podataka nije potrebno ni zakonski ni ugovorno. Bez IP adrese, međutim, ne može se garantovati usluga i funkcionalnost naše veb stranice. Pored toga, pojedinačne usluge možda neće biti dostupne ili ograničene. Iz tog razloga nije moguća nikakva kontradikcija.

Transfer iz treće zemlje:

Prikupljeni podaci mogu se preneti u sledeće treće zemlje:

Da

Primenjuju se sledeće garancije zaštite podataka:

Standardne ugovorne klauzule

Pružanje usluga koje se naplaćuju

Vrsta i svrha obrade:

Da bismo pružili usluge koje se naplaćuju, tražimo dodatne informacije, kao što su detalji o plaćanju, kako bismo mogli da naručimo vašu porudžbinu.

Pravni osnov:

Obrada podataka neophodnih za zaključenje ugovora zasniva se na članu 6 stav 1 tačka b GDPR.

Primalac:

Primaoci podataka mogu biti ugovorni obrađivači.

Transfer iz treće zemlje:

Prikupljeni podaci mogu se preneti u sledeće treće zemlje:

ne

Primenjuju se sledeće garancije zaštite podataka:

Period skladištenja:

Čuvamo ove podatke u našim sistemima dok zakonski period čuvanja ne istekne. To su uglavnom 6 ili 10 godina zbog pravilnog knjigovodstva i poreskih zakona.

Obavezna ili obavezna odredba:

Davanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Bez davanja vaših ličnih podataka, ne možemo vam odobriti pristup sadržaju i uslugama koje nudimo.

Kontakt formular

Vrsta i svrha obrade:

Podaci koje unesete biće sačuvani u svrhu individualne komunikacije sa vama. Ovo zahteva važeću adresu e-pošte i vaše ime. Ovo se koristi za dodeljivanje zahteva i odgovaranje na njih. Specifikacija daljih podataka je opciona.

Pravni osnov:

Obrada podataka unetih u kontakt formu odvija se na osnovu legitimnog interesa (čl. 6 stav 1 lit. f GDPR).

Podnošenjem kontakt forme želimo da vam olakšamo da nas kontaktirate. Podaci koje navedete biće sačuvani u svrhu obrade zahteva i eventualnih dodatnih pitanja.

Ako nas kontaktirate da se raspitate

sr_RSSerbian