Посао у Аустрији

Посао у Аустрији

Kako dobiti posao u Austriji?

Rad u Austriji je jedan od glavnih ciljeva kandidata sa prostora Ex YU republika, ali postoje neke činjenice o tržištu rada koje biste morali znati, pre nego što odlučite da napravite ovaj korak.

Pod najtraženija zanimanja spadaju svakako negovateljice, medicinske sestre, varioci, bravari, monteri, cevari, konobari, kuvari.

Pretraga poslova na internetu jednostavna je i jeftina. Na portalu www.posaonadlanu.net možete pregledati velik broj dostupnih radnih mesta, sortiranih po kategorijama, koji su u skladu sa Vašim interesovanjem i veštinama. Kada postavite kriterijume za pretragu naći ćete optimalne ponude za Vas.

Gotovo svi poslovi na austrijskom tržištu dostupni su samo na nemačkom jeziku, stoga se pobrinite da ga naučite ili potražite pomoć prijatelja koji govori ovaj jezik kako bi Vam pomogao u pretrazi. Austrija je veoma atraktivna destinacija za rad i život ljudima sa naših prostora. Srbi su na drugom mestu po broju doseljenika u Austriju i trenutno ih tamo živi i radi oko 350.000, od čega više od polovine u Beču.
U Austriji postoji zvanični spisak deficitarnih zanimanja koji se ažurira na godišnjem nivou. Pored radnika deficitarnih struka veoma su dobrodošli i visokokvalifikovani stručnjaci i naučnici.


Koji su uslovi za dobijanje dozvole za rad i boravak u Austriji?

Šta je Crveno-Belo-Crvena kartica (Rot-Weiß-Rot Karte)?

Crveno-belo-crvena kartica je boravišno-radna dozvola za Austriju namenjena zaposlenima iz takozvanih „trećih zemalja“ koji su dobili konkretnu ponudu za zaposlenje. U ovu grupu zemalja spada i Srbija, a reč je o zemljama van Evropske ekonomske zone. 

Radnu dozvolu izdaje isključivo Služba zapošljavanja Austrije (AMS), a zahtev za njeno izdavanje podnosi poslodavac u Austriji pre dolaska zaposlenog u zemlju.

Kategorije koje mogu dobiti ovu karticusu: 

  • Veoma visoko kvalifikovani radnici 
  • Stručnjaci u deficitarnim profesijama
  • Ostali kadrovi od ključnog značaja
  • Studenti koji su diplomirali na austrijskim univerzitetima i visokim školama
  • Ključni samostalni privrednici
  • Osnivači preduzeća

Šta su veoma visoko kvalifikovani radnici?

Ovo su kandidati koji imaju minimum 70 od ukupno 100 poena prema zvaničnom sistemu bodovanja koji možete videti ovde.

Cilj ovog bodovanja je da se privuče vrhunski kadar kao što su istraživači, naučnici i menadžeri najvišeg ranga. Oni čak imaju mogućnost da, ukoliko još uvek nisu našli posao u Austriji, dobiju vizu za traženje posla koja važi šest meseci, pa da kada pronađu posao koji odgovara njihovim kvalifikacijama, apliciraju za crveno-belo-crvenu karticu za veoma visoko kvalifikovane radnike. Međutim, ukoliko ne nađu posao u roku važenja vize, moraju da napuste zemlju i mogu podneti zahtev za novu vizu tek nakon 12 meseci.

Koja su to deficitarna zanimanja?

Listu deficitarnih zanimanja u Austriji za 2018 godinu možete pogledati ovde. To je zvaničan spisak koji ažurira austrijsko Ministarstvo za rad u saradnji sa Ministarstvom ekonomije. Za zanimanja sa ovog spiska ne postoji dovoljan broj austrijskih radnika pa su dobrodošli kandidati iz inostranstva, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

Ukoliko imate validnu diplomu u struci sa liste deficitarnih zanimanja, a dobili ste konkretnu ponudu za posao od austrijskog poslodavca koja je u skladu sa postojećim zakonom i imate minimum 55 poena prema važećem sistemu bodovanja možete podneti zahtev za crveno-belo-crvenu karticu za kvalifikovane radnike deficitarnih struka.

Kadar od ključnog značaja

Ukoliko ste pronašli posao u Austriji i poslodavac želi da vas zaposli kao kadar od ključnog značaja, možete dobiti crveno-belo-crvenu karticu koja važi dve godine pod uslovom da će vam plata iznositi minimum 3078 evra (za mlađe od 30 godina 2,565 evra) i da trenutno nema austrijskih državljana sa istim kvalifikacijama registrovanih kod Službe za zapošljavanje. Takođe, morate imati minimum 50 poena prema važećem sistemu bodovanja.

Studenti Austrijskih univerziteta

Studenti austrijskih univerziteta poreklom iz ‘trećih zemalja’, sa Bachelor, Master i doktorskim diplomama mogu odmah po završetku studija da produže svoju studentsku dozvolu boravka na još 12 meseci, sa ciljem traženja posla. Ukoliko u tom periodu nađu posao u svojoj struci i dobiju ponudu sa minimalnom mesečnom bruto platom od 2.308 evra, mogu da podnesu zahtev za crveno-belo-crvenu karticu.

Ključni samostalni privrednici

Samostalni privrednici iz ‘trećih zemalja’ mogu da apliciraju za crveno-belo-crvenu karticu u ovoj kategoriji ukoliko se proceni da će njihova delatnost predstavljati makroekonomsku korist za državu. Detalje možete pogledati ovde.

Osnivači novih preduzećaUkoliko dolazite iz neke od ‘trećih zemalja’ i želite da osnujete firmu u Austriji, te u tu svrhu aplicirate za crveno-belo-crvenu karticu, to možete učiniti jedino ukoliko planirate da na tržištu lansirate i razvijate inovativne proizvode, usluge, proizvodnju ili tehnologije, za šta imate i odgovarajuči biznis plan. O ostalim uslovima za ovu kategoriju kartice možete pročitati ovde.

Pored navedenih uslova vezanih za diplomu i zaposlenje, da biste uspešno konkurisali za dozvolu za rad i boravak u Austriji, morate da ispunjavate i opšte uslove kao što su dovoljna finansijska sredstva za život, zdravstveno osiguranje, obezbeđen smeštaj i poznavanje nemačkog jezika.


Da li je potrebna nostrifikacija diplome?

Pre nego što krenete u potragu za poslom u Austriji, proverite da li je za posao kojim nameravate da se bavite potrebna nostrifikacija diplome u Austriji. Ovo možete uraditi na sajtu Berufsanerkennung. Takođe, u anabin bazi možete proveriti status univerziteta koji ste završili. Ukoliko univerzitet nema status H+, ili ga nema u bazi, možete da podnesete zahtev za nostrifikaciju na nekom od univerziteta ili visokih škola na kojima postoji program koji je uporediv sa završenim studijama. Nadležna visokoškolska institucija će zatim proveriti koje dodatne kvalifikacije i ispiti su potrebni u konkretnom slučaju.


Za većinu poslova formalno priznavanje diplome, odnosno nostrifikacija nije potrebna. Ona je međutim neophodna za takozvana ‘regulisana zanimanja’ (npr. zdravstveni radnici, nastavnici u državnim školama itd). Ovo su zanimanja za koja važi posebna regulativa i kojima je moguće baviti se samo uz formalni dokaz kvalifikacija.


Poznavanje nemačkog jezika

Po austrijskom Zakonu o prebivalištu i boravku državljani zemalja koje nisu deo Evropskog ekonomskog prostora sa prvim podnošenjem zahteva za boravišnu dozvolu dužni su da dokažu poznavanje nemačkog jezika na nivou A1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike. To je zakonski minimum, a koji nivo će vama biti potreban pre svega zavisi od zahteva poslodavca i zanimanja kojim ćete se baviti.

sr_RSSerbian